Prorak.fi Omatalliosake.fi

referens.jpg

tarjous.jpg

Företaget

Vi kan sköta hela byggprocessen, allt från anskaffning av tomten till projektplanering och genomförande. Vi utför nybyggnation och renoveringar, ombyggnadsarbeten, reparationer vid fuktskador, övervakning och planering. Vi litar på våra egna skickliga byggare. I medeltal har vi 20 anställda yrkesmän samt ett stort nät av underleverantörer.

Prorak Oy är ett kostnadseffektivt företag.

Kostnadseffektivitet genomstyrar hela verksamhetens värdekedja. Vi har en kvalitetspolicy som omfattar kvalitet, lönsamhet, säkerhet och kundtillfredsställelse. Vi garanterar konkurrenskraftiga och högklassiga leveranser enligt tidtabellen.

Vi är stolta över våra arbetsresultat.